Terms of use

Podmínky užití online služeb www.frantisekjungvirt.com

Používáním webové stránky, resp. online služeb frantisekjungvirt.com, souhlasíte s následujícími podmínkami:

Ochrana obsahu: Texty, fotografie, videa, jakékoli rozmnoženiny jakýchkoli děl a jakékoli jiné materiály dostupné, ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link, na webové stránce https://www.frantisekjungvirt.com/ (Web) či jakékoli jejich části, jsou chráněny autorským zákonem ve prospěch Webu (Materiály). Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně, nikoli však výlučně, úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatelky Webu, nejedná-li se o citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, sdílení, které je na webové stránce frantisekjungvirt.com výslovně povoleno (typicky např. prostřednictvím ikon umístěných u příspěvků a umožňujících jejich sdílení na Facebooku, LinkedIn, Instagramu, Twitteru či Google+) nebo pouhé zobrazování obsahu frantisekjungvirt.com pro osobní informační účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím chráněného obsahu Webu zasílejte na frantisekjungvirt@gmail.com. Provozovatelka Webu si vyhrazuje právo souhlas neudělit.

 

Ochrana webu: Účelem Webu je prezentace výrobků ze skla a možnost jejich zakoupení přes e-shop (Účel). Je zakázáno takové užití webové stránky frantisekjungvirt.com, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu Webu a online služeb Webu jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování online služeb Webu). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.

 

Služby třetích stran: Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics, ExactMetrics a Facebook pixel) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváních našich online služeb současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, online služeb Webu prosím nevyužívejte.

 

Diskuse, komentáře, příspěvky: Na Webu (například na místech určených vkládání komentářů) a na sociálních sítích souvisejících s Webem můžete vyjádřit svůj názor, diskutovat a zasílat zpětnou vazbu na tam publikované příspěvky. V každém případě se při těchto projevech vyvarujte urážek ostatních diskutujících, vulgarit, příspěvků vyjadřujících se rasisticky, xenofobně nebo znevažujících menšiny, pohlaví, sexuální orientaci, politické či náboženské přesvědčení nebo jinak excesivních, netolerantních, nelegálních či nemorálních projevů. Provozovatelka si vyhrazuje právo skrýt či odstranit ze svých webových stránek a sociálních sítí jakékoli příspěvky, které nejsou v souladu se shora uvedenými zásadami, či blokovat autory podobných příspěvků.

 

Rozhodné právo: Tyto podmínky užití se řídí českým právem.