FLORÁLNÍ TVOROVÉ

Category
Produkty, Projekty
Rok vzniku projektu

2022

 

O projektu

 

Sběratelská série objektů (1/1).

 

Diplomová práce

FLORAL CREATURES

 

Prezentovaná v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici (Mikulandská 134/5, 110 00, Praha, Nové Město).

 

ANOTACE

 

Můj projekt se věnuje fenoménu vázy a květiny ve výtvarném umění, jakožto prostředku uměleckého vyjádření. Zaměřuji se na kontexty spojené s tvůrčí činností umělce při jejich vytváření, práci s nimi či jejich zobrazování, a to zejména z pohledu historie umění. Práce volně navazuje na mou dosavadní tvorbu skleněných váz, inspiraci přírodou a práci s květinami.

 

Objekty, které vytvářím, jsou úzce spjaté s dobou a prostředím, ve kterém momentálně žijeme. Vyspělé technologie značně ovlivňují naše rytmy a myšlení a otiskují se do našich každodenních životů i okolních krajin. Biologické experimenty a mutace přírody jsou stále častější. Pocitově jsou na nás kladeny stále vyšší nároky a očekávání a kvůli tomu jsme často stresovaní a uzavíráme se do vlastních světů, plodíme fantasmagorické vizuální představy idealizovaných věcí a světa kolem nás. Otevírá se otázka virtuální reality a NFT v umění. V posledních letech tak vznikají velmi specifická umělecká díla na hraně sci-fi či fantasy. Cílem mé práce je ukázat, že tato díla, která neodpovídají běžným kánonům, obsahují nejpravdivější příběh současné doby a jednotlivého tvůrce. I já do své série objektů propisuji svůj vztah k přírodě a květinám, tradičním technologiím, zároveň pouštím uzdu své fantazii a vytvářím futuristické květinové vázo-objekty. Jako výchozí médium volím materiál skla, se kterým se nejvíce ztotožňuji. Svými objekty se záměrně snažím vystupovat ze stereotypu užívání a vytváření skleněných váz a objektů a zacházení s květinou. Mým výsledkem je série děl, kde jde o propojení skla a živé květiny, vytvoření jednoho celku – florálního tvora. Skrze umělecké objekty se snažím opět popularizovat volné ruční tvarování skla na huti, znovu otevřít možnosti experimentování a zároveň chci dát prostor sobě a svým přirozeným tvůrčím emocím. Zabývám se vyšší než jen estetickou funkcí vázy a květiny. V práci navazuji na tvorbu secesních sklářů.

 

Nominace na Cenu Josefa Hlávky.

 

Konzultace a realizace v dílně sklářského mistra Martina Štefánka.

 

Odkaz na staré secesní sklářské a malířské techniky (hutní tvarování z volné ruky, leptání malířskými solemi, obalování v drtích, práce s oxidy kovů, realistické zobrazování flory a fauny).

 

Audiovizuální instalace – objekty doplněné živými květy, zvuky a vůní.

 

Foto: Anna Pleslová, Ondřej Kubeš

 

Objekty momentálně vystaveny v DSC Gallery

(Dlouhá 923, 110 00, Praha, Staré Město).

 

Dotazy k vázo-objektům a případný zájem na frantisekjungvirt@gmail.com .

 

Koupit