FLORÁLNÍ TVOROVÉ

Category
Art kolekce, Produkty, Projekty
Rok vzniku projektu

2022

 

O projektu

 

Sběratelská série objektů.

 

Diplomová práce

FLORAL CREATURES

 

Prezentovaná v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici (Mikulandská 134/5, 110 00, Praha, Nové Město).

 

ANOTACE

 

Můj projekt se věnuje fenoménu vázy a květiny ve výtvarném umění, jakožto prostředku uměleckého vyjádření. Zaměřuji se na kontexty spojené s tvůrčí činností umělce při jejich vytváření, práci s nimi či jejich zobrazování, a to zejména z pohledu historie umění. Práce volně navazuje na mou dosavadní tvorbu skleněných váz, inspiraci přírodou a práci s květinami.

 

Objekty, které vytvářím, jsou úzce spjaté s dobou a prostředím, ve kterém momentálně žijeme. Vyspělé technologie značně ovlivňují naše rytmy a myšlení a otiskují se do našich každodenních životů i okolních krajin. Biologické experimenty a mutace přírody jsou stále častější. Pocitově jsou na nás kladeny stále vyšší nároky a očekávání a kvůli tomu jsme často stresovaní a uzavíráme se do vlastních světů, plodíme fantasmagorické vizuální představy idealizovaných věcí a světa kolem nás. Otevírá se otázka virtuální reality a NFT v umění. V posledních letech tak vznikají velmi specifická umělecká díla na hraně sci-fi či fantasy. Cílem mé práce je ukázat, že tato díla, která neodpovídají běžným kánonům, obsahují nejpravdivější příběh současné doby a jednotlivého tvůrce. I já do své série objektů propisuji svůj vztah k přírodě a květinám, tradičním technologiím, zároveň pouštím uzdu své fantazii a vytvářím futuristické květinové vázo-objekty. Jako výchozí médium volím materiál skla, se kterým se nejvíce ztotožňuji. Svými objekty se záměrně snažím vystupovat ze stereotypu užívání a vytváření skleněných váz a objektů a zacházení s květinou. Mým výsledkem je série děl, kde jde o propojení skla a živé květiny, vytvoření jednoho celku – florálního tvora. Skrze umělecké objekty se snažím opět popularizovat volné ruční tvarování skla na huti, znovu otevřít možnosti experimentování a zároveň chci dát prostor sobě a svým přirozeným tvůrčím emocím. Zabývám se vyšší než jen estetickou funkcí vázy a květiny. V práci navazuji na tvorbu secesních sklářů.

 

Konzultace a realizace v dílně sklářského mistra Martina Štefánka.

 

Diplomová práce získala Cenu Josefa Hlávky.

 

Odkaz na staré secesní sklářské a malířské techniky (hutní tvarování z volné ruky, leptání malířskými solemi, obalování v drtích, práce s oxidy kovů, realistické zobrazování flory a fauny).

 

Audiovizuální instalace – objekty doplněné živými květy, zvuky a vůní.

 

Foto: Anna Pleslová, Ondřej Kubeš

 

Dotazy k vázo-objektům a případný zájem na frantisekjungvirt@gmail.com

 

*

„František Jungvirt (* 1996) se narodil v Písku, žije v Praze. Studoval obor Uměleckořemeslné zpracování skla se zaměřením na malbu skla na SOŠ v Třeboni. Absolvoval na pražské UMPRUM v ateliéru skla pod vedením sochaře Ronyho Plesla. Věnuje se tvorbě, designu a malbě skla. Ctí odkazy klasického českého sklářství, ke kterému se ve své práci často vrací, spojuje ho s novými impulzy a adaptuje jej do současnosti. Jungvirt klade důraz na technické zpracování skla a hledá mezní hranice jeho vizuálních možností, které se snaží posouvat. Ve své diplomové práci s názvem Florální tvorové, kterou tvoří sběratelská série objektů, reaguje na dobu a prostředí, ve kterém momentálně žijeme. Audiovizuální instalace – objekty doplněné živými květy, zvuky a vůní, představují fenomén vázy a květiny ve výtvarném umění. Objekty jsou úzce spjaté s autorovým vnímáním přítomnosti, ale diváka navrací i ke kontextům vycházejícím z historie umění. Jungvirt v této práci volně navazuje na jeho dosavadní tvorbu skleněných váz inspirovaných přírodou a prací s květinami. V nejnovějším výstavním projektu předkládá odkazy na staré secesní sklářské a malířské techniky, jako je hutní tvarování z volné ruky, leptání malířskými solemi, obalování v drtích, práce s oxidy kovů, realistické zobrazování flory a fauny a zároveň pracuje v mentálním prostoru ovlivňovaným technologiemi, přítomností biologických experimentů a mutací přírody. V něm nechává prostupovat i jevy virtuální reality a vytváří tak sérii, která neodpovídá běžným kánonům. Snahou předložit nejpravdivější příběh současné doby i jednotlivého tvůrce tak diváka vtahuje do specifického prostoru instalace, ve kterém není primární váza jako objekt či květina jako její obsah, ale právě vztah vázy a květiny, ze kterých se svým propojením stává jeden konzistentní celek.“

 

Bára Alex Kašparová pro časopis Artikl.

 

Koupit