KŘEHKÁ SCENÉRIE

Category
Art kolekce, Produkty
Rok vzniku díla

2020

 

projektu

 

Unikátní sběratelská instalace.

 

Trojice unikátních skleněných objektů spjata s krajinou a prostředím, ve kterém jsem vyrůstal, kde jsem se učil respektu k přírodě, a odkud pramení má fascinace hmyzem. Pouhým okem vizuálně zajímavé shluky hmyzích živočichů stavím do snahy znovu přiblížit svému okolí přírodu a životně důležité procesy a pohyby kolem nás. Cílem mé práce je ukázat, že i ti nejmenší živočichové, zástupci hmyzu mají svou historii a hluboký význam, a to nejen pro fungování života, ale i pro kulturu a umění. Skrze umělecké objekty předávám pozorovateli důležité informace o přírodě a hmyzích druzích (jejich současném stavu), nenásilně jej tak navádím k úctě ve vztahu k okolí a zároveň se snažím o hlubší spjatost člověka – umělce s přírodou.

 

Inspirováno fenoménem a unikátní technologií výroby skleněných modelů rostlin a živočichů rodiny Blaschkových v polovině 19. století (rodina původem z Českého Dubu).

 

Realizace ve sklárně Martina Štefánka, Desná, ČR.

 

Autorkou fotografií Katarína Hudačinová a Anna Pleslová, 2021.

 

Video výstup vytvořil Patrik Trska, 2021.

 

Děkuji společnosti SONY za elektroniku věnovanou projektu.

 

Parametry

foukané sklo, hutně tvarované, obalované sklářskou drtí a speciální směsí, práce nad kahanem – navíjení skla (historická technika rodiny blaschkových), sklářský obtisk – malba sklářskou barvou – kolorování – tupování, video a zvuková – instalace

 

Koupit